Notícies / L'Ajuntament ha pavimentat el primer tram del carrer Marina amb la col·laboració de la Diputació

27/10/2020
L'Ajuntament ha pavimentat el primer tram del carrer Marina amb la col·laboració de la Diputació

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de la Canonja, en sessió celebrada en data 7 de maig de 2020, va acordar adjudicar el contracte d’execució les obres compreses en el Projecte de pavimentació del tram inicial del carrer Marina, per un import total de 134.164,80 euros, havent-se fixat un termini estimat per a la finalització de les esmentades obres fins el 26 d’agost de 2020.

La Diputació de Tarragona, en sessió celebrada per la Junta de Govern de 27 d’octubre de 2020, va concedir a l’Ajuntament de la Canonja, per l’execució de les obres, incloses al Pla d’Acció Municipal 2020, una subvenció per import de 75.000 euros.