Pressupostos Participatius 2019

Pressupostos Participatius 2019
El Pressupost Participatiu és un mecanisme de participació del municipi, mitjançant el qual la ciutadania pot proposar i decidir sobre la destinació d’una part dels recursos econòmics municipals, establint així un canal efectiu de democràcia participativa. A més del component decisori, amb el Pressupost Participatiu pretenem incorporar dins del procés accions destinades a millorar els canals de comunicació entre l'Ajuntament i la ciutadania així com generar espais de reflexió col·lectiva entorn les demandes i necessitats de la Canonja.

2019: TERCERA EDICIÓ

Els Pressupostos Participatius 2019 engeguen amb la sessió de presentació el 22 de gener i amb novetats destacades. Per aquest motiu i per marcar les regles que ha de seguir el procés per als pressupostos de l’any 2019 hem elaborat una nova guia de participació

El principal canvi d’aquesta tercera edició és la incorporació del vot telemàtic per tal de facilitar la votació popular de les propostes validades. Així doncs, enguany, es podrà votar presencialment a les oficines municipals d’atenció ciutadana, al Castell de Masricart, a la Rambla 15 d’Abril el Dia de la Municipalitat i telemàticament a través de la pàgina web municipal www.lacanonja.cat.

L’altra novetat és que, per tal d’afegir el debat col·lectiu al procés, es duran a terme tres sessions temàtiques (Esports i cultura / Joventut / Família) perquè la ciutadania interessada en cada tema a debat pugui elaborar propostes compartides. A cadascuna d’aquestes sessions, obertes a tothom, hi seran també convidades explícitament totes aquelles entitats que puguin tenir relació amb l’eix de cada sessió.

Un any més, l’Ajuntament torna a destinar la quantitat de 200.000 euros a aquest procés, que s’iniciarà el 22 de gener a les 7 de la tarda amb la sessió de presentació, al Castell de Masricart. I, l’endemà, s’obrirà el període de realització de propostes, on els canongins i canongines podran fer les seves propostes a través del formulari que es podrà trobar a diferents equipaments municipals i a la web de l’Ajuntament (www.lacanonja.cat).

Segueix el procés participatiu 2019

1. Presentació

22 de gener · 7 de la tarda · Castell de Masricart

2. Fes propostes

Del 23 de gener al 10 de febrer · OMAC, Castell de Masricart i formulari telemàtic

NOVETAT!: Es duran a terme 3 sessions temàtiques obertes a tothom:

  • ESPORTS I CULTURA: 29 de gener · 7 de la tarda · Castell de Masricart
  • FAMÍLIA: 5 de febrer · 7 de la tarda · Castell de Masricart
  • JOVENTUT: 8 de febrer · 7 de la tarda · PIJ

3. Estudi de viabilitat

Febrer i març

4. Votació popular

Del 8 al 21 d'abril · https://participacio.lacanonja.cat/, OMAC i Castell de Masricart
14 d'abril · Matí · Rambla Collblanc
15 d'abril · Matí · Rambla 15 d'abril

NOVETAT!: Vot telemàtic: https://participacio.lacanonja.cat/

5. Retorn i avaluació del procés

29 d'abril · 7 de la tarda · Castell de Masricart

 

Descarrega't la guia del procés